تماس با ما

31804 - 051

ساعات مراجعه

شنبه تا پنج شنبه - صبح و عصر

تعیین وقت

با لبخند دلخواهتان یک کلیک فاصله دارید!

تماس با ما

31804 - 051

ساعات مراجعه

شنبه تا پنج شنبه - صبح و عصر

تعیین وقت

با لبخند دلخواهتان یک کلیک فاصله دارید!

ترمیمی و زیبایی

متخصص

عمومی

ترمیمی  و  زیبایی

۴۵۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰ویزیت
۳۵۰٫۰۰۰۲۵۰٫۰۰۰رادیوگرافی
۱٫۶۷۰٫۰۰۰۱٫۱۵۰٫۰۰۰ترمیم آمالگام یک سطحی
۲٫۳۰۰٫۰۰۰۱٫۵۵۰٫۰۰۰ترمیم آمالگام دو سطحی
۲٫۵۰۰٫۰۰۰۱٫۷۵۰٫۰۰۰ترمیم آمالگام سه سطحی
۳٫۶۰۰٫۰۰۰۲٫۱۰۰٫۰۰۰بیلداپ آمالگام
۱٫۸۰۰٫۰۰۰۱٫۲۵۰٫۰۰۰ترمیم نوری یک سطحی
۲٫۵۰۰٫۰۰۰۱٫۶۵۰٫۰۰۰ترمیم نوری دو سطحی
۲٫۹۰۰٫۰۰۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ترمیم نوری سه سطحی
۴٫۵۰۰٫۰۰۰۲٫۴۰۰٫۰۰۰ترمیم نوری بیلداپ
۹٫۵۰۰٫۰۰۰ لامینت سرامیکی
۵٫۱۰۰٫۰۰۰ دیاستما و  ونیر
۵٫۳۰۰٫۰۰۰ سفید کردن دندان زنده هرفک در کلینیک
۳٫۵۰۰٫۰۰۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰(سفید کردن دندانهای هر فک در منزل (بلیچینگ

درمان ریشه

تخصصی

عمومی

درمان ریشه

۲٫۳۰۰٫۰۰۰۱٫۸۰۰٫۰۰۰(درمان ریشه (۱و۲
۲٫۶۰۰٫۰۰۰۱٫۹۵۰٫۰۰۰درمان ریشه ۳ و پرمولر تک کانال
۴٫۸۰۰٫۰۰۰۳٫۲۰۰٫۰۰۰درمان ریشه پرمولر دو کانال
۶٫۷۰۰٫۰۰۰۴٫۵۰۰٫۰۰۰درمان ریشه دندان ۶
۷٫۲۰۰٫۰۰۰۴٫۸۰۰٫۰۰۰درمان ریشه مولر ۷
۷٫۵۰۰٫۰۰۰۴٫۹۵۰٫۰۰۰درمان ریشه عقل ۸
۱٫۵۰۰٫۰۰۰۱٫۲۰۰٫۰۰۰هر کانال اضافه
افزایش %۲۰افزایش %۲۰درمان مجدد
۱٫۸۵۰٫۰۰۰۱٫۲۰۰٫۰۰۰درمان دو جلسه ای (هیدروکسیدکلسیم) و اورژانس
۳٫۰۰۰٫۰۰۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰آپکسوژنزیس

جراحی فک

متخصص

عمومی

جراحی فک

۹۷۰٫۰۰۰۶۵۰٫۰۰۰(کشیدن دندان قدامی (۱و۲و۳
۱٫۰۷۰٫۰۰۰۷۲۰٫۰۰۰کشیدن دندان خلفی
۱٫۳۰۰٫۰۰۰۸۸۰٫۰۰۰کشیدن دندان عقل
۲٫۳۵۰٫۰۰۰۱٫۶۰۰٫۰۰۰جراحی دندان  نسج نرم
۵٫۹۳۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰جراحی دندان  نسج سخت
۵۲۰٫۰۰۰۳۳۰٫۰۰۰درمان آبسه داخل دهانی
۲٫۲۵۰٫۰۰۰ جراحی آپیکو هر ریشه
۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ (جراحی هر پایه ایمپلنت (بدون هزینه فیکسچر
۶٫۵۰۰٫۰۰۰ (پیونداستخوان و ممبران (بدون هزینه مواد
۹٫۴۰۰٫۰۰۰ بالا بردن سینوس طی جراحی ایمپلنت
۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ بالا بردن سینوس باز بدون کاشت ایمپلنت

پروتز

متخصص

عمومی

پروتز

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰۲۱٫۰۶۰٫۰۰۰دست دندان کامل بدون هزینه دندان
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰۱۵٫۶۳۰٫۰۰۰پارسیل کرم کبالت هر فک
۶٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۳۰۰٫۰۰۰پارسیل آکریلی تا  ۵ دندان
۸٫۵۸۰٫۰۰۰۶٫۲۰۰٫۰۰۰روکش فلزی یا چینی هر واحد
۳٫۳۰۰٫۰۰۰۳٫۱۰۰٫۰۰۰پست ریختگی
۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ (روکش ایمپلنت (بدون قطعات
۵٫۲۳۰٫۰۰۰۴٫۷۰۰٫۰۰۰هر واحد پانتیک بریج
۹٫۵۰۰٫۰۰۰ لامینت سرامیکی هر واحد

اطفال

متخصص

عمومی

اطفال

۱٫۶۷۰٫۰۰۰۱٫۳۳۰٫۰۰۰ترمیم آمالگام یک سطحی دندان شیری
۲٫۳۰۰٫۰۰۰۱٫۸۳۰٫۰۰۰ترمیم آمالگام دو سطحی دندان شیری
۲٫۵۰۰٫۰۰۰۲٫۰۲۰٫۰۰۰ترمیم آمالگام سه سطحی دندان شیری
۱٫۸۴۰٫۰۰۰۱٫۴۶۰٫۰۰۰ترمیم نوری یک سطحی دندان شیری
۲٫۵۰۰٫۰۰۰۱٫۹۶۰٫۰۰۰ترمیم نوری دو سطحی دندان شیری
۲٫۹۵۰٫۰۰۰۲٫۳۷۰٫۰۰۰ترمیم نوری سه سطحی دندان شیری
۲٫۵۰۰٫۰۰۰۱٫۶۹۰٫۰۰۰ترمیم PRR
۲٫۴۰۰٫۰۰۰۱٫۶۰۰٫۰۰۰پالپوتومی دندان شیری
۲٫۸۰۰٫۰۰۰۱٫۸۷۰٫۰۰۰پالپکتومی دندان شیری قدامی
۳٫۵۰۰٫۰۰۰۲٫۳۵۰٫۰۰۰پالپکتومی دندان شیری خلقی
۱٫۲۱۰٫۰۰۰۸۰۰٫۰۰۰فلورایدتراپی دو فک
۱٫۰۸۰٫۰۰۰۷۰۰٫۰۰۰فیشور سیلانت هر دندان
۲٫۳۴۰٫۰۰۰۱٫۴۶۰٫۰۰۰   روکش استیل دندان شیری
۵٫۳۰۰٫۰۰۰۳٫۹۲۰٫۰۰۰فضا نگهدار ثابت یکطرفه
۷٫۲۰۰٫۰۰۰۴٫۷۱۰٫۰۰۰فضا نگهدار ثابت دو طرفه
۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ فضانگهدار متحرک
۹۵۰٫۰۰۰۷۷۰٫۰۰۰کشیدن دندان قدامی شیری
۱٫۰۵۰٫۰۰۰۸۵۰٫۰۰۰کشیدن دندان خلفی شیری

جراحی لثه

متخصص

عمومی

جراحی لثه

۳٫۶۰۰٫۰۰۰۲٫۳۴۰٫۰۰۰جرمگیری و بروساژ فکین سنگین
۴٫۸۱۰٫۰۰۰ فلپ ۱/۲ فک با تصحیح استخوان
۳٫۶۱۰٫۰۰۰ فلپ ۱/۳ فک با تصحیح استخوان
۳٫۶۰۰٫۰۰۰ افزایش طول تاج هر دندان
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پیوند لثه

ارتدنسی

متخصص

عمومی

ارتدنسی

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ درمان متحرک با پلاک ساده
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ درمان متحرک با پلاک پیچ دار
۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ درمان ثابت هر دو فک

تعرفه فوق مربوط به بیماران داخلی می باشد و جهت بیماران خارجی ۱۰۰% تا ۱۵۰% به تعرفه فوق افزوده می گردد.

2020