تماس با ما

31804 - 051

ساعات مراجعه

شنبه تا پنج شنبه - صبح و عصر

تعیین وقت

با لبخند دلخواهتان یک کلیک فاصله دارید!

تماس با ما

31804 - 051

ساعات مراجعه

شنبه تا پنج شنبه - صبح و عصر

تعیین وقت

با لبخند دلخواهتان یک کلیک فاصله دارید!

جراحی و درمان ریشه
گاهی اوقات به علت پوسیدگی و یا ضربه ، عفونت به عصب دندان رسیده که برای جلوگیری از خطر کشیده شدن دندان باید درمان ریشه یا اصطلاحا ” عصب کشی انجام شود.
حفظ ریشه دندانها باعث میشود که بتوانیم حتی در صورت تخریب کامل تاج با درمانهای تخصصی نسبت به یازسازی مدد آن اقدام نموده و دوباره از نیروی دندان جهت جویدن صحیح استفاده شود.
دراغلب موارد درمان ریشه در یک جلسه صورت می گیرد اما در مواردی که عفونت شدید باشد ممکن است با گذاشتن مواد مسکن ،پرکردگی کامل ریشه در جلسه دوم صورت گیرد .همچنین درمواردی که دچار ضایعه انتهای ریشه شده باشید توسط متخصصین اقدام به درمان ریشه مجدد می گردد.
2020