تماس با ما

31804 - 051

ساعات مراجعه

شنبه تا پنج شنبه - صبح و عصر

تعیین وقت

با لبخند دلخواهتان یک کلیک فاصله دارید!

تماس با ما

31804 - 051

ساعات مراجعه

شنبه تا پنج شنبه - صبح و عصر

تعیین وقت

با لبخند دلخواهتان یک کلیک فاصله دارید!

بخش معاینه و اورژانس
این بخش توسط دندانپزشکان عمومی سطح شهر که به عنوان (جراح –دندانپزشک ) فعالیت دارند اداره میشود. بیماران پس از تکمیل نمودن پرونده درمانی جهت بررسی مشکلات اصلی و ارزیابی وضعیت دهان و دندان ها تحت معاینه قرار میگیرند و کلیه نیازهای درمانی درپرونده بیمار ثبت میشود. مواردی که نیاز به مشورت های تخصصی دارند پس از مشخص شدن به بخش های تخصصی ارجاع داده میشوند و بدون دریافت هزینه، مشاوره ها انجام میگیرد. درمانهای اورژانس و درآوردن دندانهایی که نیاز به جراحی ندارند درهمین بخش صورت میگیرد. بیماران جهت بررسی دقیق وضعیت دندانها به رادیولوژی های فک و صورت معرفی میشوند.
2020