تماس با ما

31804 - 051

ساعات مراجعه

شنبه تا پنج شنبه - صبح و عصر

تعیین وقت

با لبخند دلخواهتان یک کلیک فاصله دارید!

تماس با ما

31804 - 051

ساعات مراجعه

شنبه تا پنج شنبه - صبح و عصر

تعیین وقت

با لبخند دلخواهتان یک کلیک فاصله دارید!

همکاری با ما

فرم اعلام همکاری

فرم اطلاعات متقاضیان کار در کلینیک تخصصی دندانپزشکی فارابی
  • مشخصات متقاضی

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • مشخصات همسر متقاضی

  • اطلاعات تماس

  • لطفاً نام موسسه، نوع مدرک، تاریخ شروع، تاریخ خاتمه و توضیحات مرتبط را با دقت بنویسید.
  • لطفاً مسئولیت ها، تاریخ شروع، تاریخ خاتمه، نوع استخدام و توضیحات مرتبط را با دقت بنویسید.
  • لطفاً نام و نام خانوادگی، شغل، نسبت آشنایی، مدت آشنایی، آدرس و تلفن دو نفر را بنویسید.
  • لطفاً نوع مهارت، دوره آموزش، محل آموزش، مدت آموزش و توضیحات مرتبط را با دقت بنویسید.
    اینجانب، اطلاعات این فرم را صادقانه و با دقت تکمیل نموده و مسئولیت صحت مندرجات را بعهده گرفته و در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق هیچگونه اعتراضی ندارم.
2020