تماس با ما

31804 - 051

ساعات مراجعه

شنبه تا پنج شنبه - صبح و عصر

تعیین وقت

با لبخند دلخواهتان یک کلیک فاصله دارید!

تماس با ما

31804 - 051

ساعات مراجعه

شنبه تا پنج شنبه - صبح و عصر

تعیین وقت

با لبخند دلخواهتان یک کلیک فاصله دارید!

دکتر ثمر فاطمی

دکتر ثمر فاطمی
متخصص جراحی و درمان ريشه

شنبه – دوشنبه عصر ۱۶:۳۰ الی ۲۰ یکشنبه – چهارشنبه صبح ۹ الی ۱۲

2020