تماس با ما

31804 - 051

ساعات مراجعه

شنبه تا پنج شنبه - صبح و عصر

تعیین وقت

با لبخند دلخواهتان یک کلیک فاصله دارید!

تماس با ما

31804 - 051

ساعات مراجعه

شنبه تا پنج شنبه - صبح و عصر

تعیین وقت

با لبخند دلخواهتان یک کلیک فاصله دارید!

دکتر مینو رضایی فر

دکتر مینو رضایی فر
متخصص دندانپزشکی کودکان

دوشنبه – چهارشنبه ۱۶ الی ۱۹

2020