تماس با ما

31804 - 051

ساعات مراجعه

شنبه تا پنج شنبه - صبح و عصر

تعیین وقت

با لبخند دلخواهتان یک کلیک فاصله دارید!

تماس با ما

31804 - 051

ساعات مراجعه

شنبه تا پنج شنبه - صبح و عصر

تعیین وقت

با لبخند دلخواهتان یک کلیک فاصله دارید!

دکتر هانی بازیار

دکتر هانی بازیار
متخصص جراحی و درمان ريشه

یکشنبه – سه شنبه – چهارشنبه عصر ۱۶ الی ۲۰

2020