تماس با ما

31804 - 051

ساعات مراجعه

شنبه تا پنج شنبه - صبح و عصر

تعیین وقت

با لبخند دلخواهتان یک کلیک فاصله دارید!

تماس با ما

31804 - 051

ساعات مراجعه

شنبه تا پنج شنبه - صبح و عصر

تعیین وقت

با لبخند دلخواهتان یک کلیک فاصله دارید!

دکتر سارا مجیدی نیا

دکتر سارا مجیدی نیا
متخصص ترمیمی و زیبایی

یکشنبه ظهر ۱۳ الی ۱۸ – پنجشنبه صبح ۱۱ الی ۱۴

2020